tanečné Ateliéry

Špecializované tanečné workshopy

Ateliéry sú intenzívne workshopy pre pokročilejších žiakov, v ktorých sa intenzívne a detailne venujeme špeciálnym okruhom tém

Témy tanečných ateliérov

anatomické možnosti a limity tela tanečníkov
koordinácia dychu s pohybom
práca s dychom
tvorba vlastných choreografií
práca s priestorom a jeho vnímanie
improvizácia a vedomý pohyb
akrobacia a regenerácia
cvičenia na využitie zmyslov pri tanci

Prijímacie Skúšky 2024 / 2025

11.5.2024 (sobota)
18.5.2024 (sobota)

Letná Škola Tanca 2024

1. termín: 8.-12.7.
2. termín: 15.-19.7.
3. termín: 22.-26.7.