tanečné Ateliéry

Špecializované tanečné workshopy

Ateliéry sú intenzívne workshopy pre pokročilejších žiakov, v ktorých sa intenzívne a detailne venujeme špeciálnym okruhom tém

Témy tanečných ateliérov

anatomické možnosti a limity tela tanečníkov
koordinácia dychu s pohybom
práca s dychom
tvorba vlastných choreografií
práca s priestorom a jeho vnímanie
improvizácia a vedomý pohyb
akrobacia a regenerácia
cvičenia na využitie zmyslov pri tanci

Letná škola 2022 +

Summer Dance Intensive Camp

pre pokročilých tanečníkov

11.-15. júl

18.-22. júl

25.-29. júl

nabitý program - profi lektori - super strava - veľa zábavy