tanečné Ateliéry

Špecializované tanečné workshopy

Ateliéry sú intenzívne workshopy pre pokročilejších žiakov, v ktorých sa intenzívne a detailne venujeme špeciálnym okruhom tém

Témy tanečných ateliérov

anatomické možnosti a limity tela tanečníkov
koordinácia dychu s pohybom
práca s dychom
tvorba vlastných choreografií
práca s priestorom a jeho vnímanie
improvizácia a vedomý pohyb
akrobacia a regenerácia
cvičenia na využitie zmyslov pri tanci

LETNÁ ŠKOLA 2023

10 – 14. júl

17 – 21. júl

24 – 28. júl

NABITÝ PROGRAM - PROFI TANEČNÍ LEKTORI - SUPER STRAVA - VEĽA ZÁBAVY