tanečné Ateliéry

Špecializované tanečné workshopy

Ateliéry sú intenzívne workshopy pre pokročilejších žiakov, v ktorých sa intenzívne a detailne venujeme špeciálnym okruhom tém

Témy tanečných ateliérov

anatomické možnosti a limity tela tanečníkov
koordinácia dychu s pohybom
práca s dychom
tvorba vlastných choreografií
práca s priestorom a jeho vnímanie
improvizácia a vedomý pohyb
akrobacia a regenerácia
cvičenia na využitie zmyslov pri tanci

Nové,
nielen tanečné lekcie

pre dospelých

Dance therapy / Spoločenské tance / Súčasný tanec / Pilates / Dance flow / Tai Chi/ Swing / Balletes