Lekcie pre dospelých

Pre dospelých máme momentálne otvorené nasledujúce kurzy. 
Viac info nájdete v sekcii OZNAMY.
Latino pre ženy
Po ukončení kurzu je možnosť pokračovať nasledujúcom kurze. Termín kurzu zostáva. Lekcie Latino pre ženy sa dajú cvičiť po celý šk. rok až do konca júna.
Jazz Dance
Jazz dance je veľmi dynamický tanečný štýl. Medzi techniky jazzového tanca patria izolácie ( schopnosť ovládať, oddelene jednotlivé časti tela). Vysoké nároky na koordináciu , prácu s priestorom a náročná technika sú ideálny základ, ktorý otvára dvere pri zvládaní nových tanečných štýlov. Príďte k nám a vychutnajte si zmes energických jazzových pohybov.
Balet pre začiatočníkov 
Lekcie Baletu pre dospelých nemajú za cieľ vychovávať profesionálne tanečníkov, ale umožniť bežným záujemcom profitovať z priaznivých účinkov tejto techniky na ich zdravie. 

Balet má priaznivý vplyv na posilňovanie tela, zvlášť svalových skupín, ktoré nebývajú pri bežných cvičeniach aktivované - rôzne medzirebrové, chrbtové, brušné, sedacie a krčné svaly, slúžiace správnemu držaniu tela. Ako každý tanec, prispieva balet k zlepšovaniu pohybovej koordinácie, zmyslu pre rovnováhu a rytmus. Charakteristické sú v balete najmä pozície nôh. Pozícií je celkovo päť a pre ich správne prevedenie musí mať tanečník určité vrodené dispozície. V kurzoch pre verejnosť samozrejme lektori k výučbe týchto pozícií pristupujú s ohľadom na fyzické možnosti účastníkov tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu namáhaniu kĺbov, ani k ďalším nežiaducim vedľajším účinkom. 

Hodina baletu máva štandardný priebeh. Cvičí sa najprv pri tyči, neskôr bez držania - tzv. "Na voľnosti" a hodina končí nácvikom krokových, alebo neskôr aj skokových variácií. Základy, ktoré je možné si v balete osvojiť, možno využiť v každej tanečnej technike, v každom druhu tanca - od spoločenského po súčasné tanečné štýly.
PortDeBras
Cvičenie PortDeBras spája dynamické sekvencie s tanečným posilňovacím tréningom tak, aby sa zlepšila funkčnosť tela, koordinácia a celkový zmysel pre rytmus. Všetky pohyby na seba nadväzujú v perfektnej harmónii. Hodina je sprevádzaná príjemnou-relaxačnou hudbou, ktorá určuje tempo pohybu a navodzuje celkovú atmosféru. 
Joga
Príďte spomaliť z každodenného zhonu na hodinu jogy vhodnej pre začiatočníkov i pokročilých, kde sa naučíme prepojiť dych s pohybom, nájsť ticho v hluku myšlienok a zároveň počúvať požiadavky svojho tela.
Kurzy spoločenského tanca pre páry
Po ukončení kurzu je možnosť pokračovať nasledujúcom kurze. Termín kurzu zostáva. Lekcie pre páry sa dajú cvičiť po celý šk. rok až do konca júna.