Kurz baletu pre dospelých

Kurz baletu pre dospelých

Každý štvrtok od 19.00 – 20.00
Kurz= 8 lekcií

Nahlásenie do kurzu a viac info: alegriatrnava@gmail.com
Lekcie Baletu pre dospelých nemajú za cieľ vychovávať profesionálne tanečníkov, ale umožniť bežným záujemcom profitovať z priaznivých účinkov tejto techiky na ich zdravie.
Balet má priaznivý vplyv na posilňovanie tela, zvlášť svalových skupín, ktoré nebývajú pri bežných cvičeniach aktivované – rôzne medzirebrové, chrbtové, brušné, sedacie a krčné svaly, slúžiace správnemu držaniu tela. Ako každý tanec, prispieva balet k zlepšovaniu pohybovej koordinácie, zmyslu pre rovnováhu a rytmus. Charakteristické sú v balete najmä pozície nôh. Pozícií je celkovo päť a pre ich správne prevedenie musí mať tanečník určité vrodené dispozície. V kurzoch pre verejnosť samozrejme lektori k výučbe týchto pozícií pristupujú s ohľadom na fyzické možnosti účastníkov tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu namáhaniu kĺbov, ani k ďalším nežiaducim vedľajším účinkom. Hodina baletu máva štandardný priebeh. Cvičí sa najprv pri tyči, neskôr bez držania – tzv. “Na voľnosti” a hodina končí nácvikom krokových, alebo neskôr aj skokových variácií. Základy, ktoré je možné si v balete osvojiť, možno využiť v každej tanečnej technike, v každom druhu tanca – od spoločenského po súčasné tanečné štýl

 

balet (2)