joga

Pridajte sa

Alegria pre deti a mladých


Kurzy pre deti majú svoju následnosť a systematicky sa v nich venujeme rozvoju pohybových a tanečných schopností detí v dlhšom horizonte. Pracujeme hravou formou ale tak aby deti získali kvalitný základ, dobrú koordináciu aj techniku v prípade, ak by sa tancu v budúcnosti rohodli venovať profesionálne. Je možné meniť vekové kategórie (triedy) podľa schopností tzn. mladšie dieťa môže chodiť do triedy so staršími ak spľňa danú úroveň.

Prihlásiť deti na tréningy je možné vyplnením prihlášky, ktorú si môžete vyzdvihnúť osobne v štúdiu.
Pracujeme s deťmi v týchto tanečných štýloch:


– tanečná a pohybová príprava
– balet
– ľudový tanec
– jazz dance
– contemporary dance

Alegria pre dospelých

Aktuálne prebiehajúce kurzy pre dospelých nájdete v sekcii rozvrh. Na hodiny je nutné nahlásiť sa vopred na alegriatrnava@gmail.com.