Vízia

1. Poskytnúť priestor mladej generácii tanečníkov na prezentáciu tanečného umenia
2. Deti a mládež vo všeobecnosti - Alegria si kladie u tejto skupiny za cieľ vytvoriť alebo rozviť pozitívny vzťah umeniu a tancu, dobrým príkladom inšpirovať k účasti na záujmových aktivitách, podporiť v deťoch kreativitu a zmysel pre estetiku.
3. Podporiť domácu tanečnú tvorbu, združiť mladých umelcov a vytvoriť platformu pre vzájomnú komunikáciu a spoluprácu. 
4. Poskytovať impulzy k ďalšiemu rozvoju tanečného umenia
5. Priblížiť tanečné umenie verejnosti, zvýšiť všeobecné povedomie v Trnave a prehĺbiť vzťah Trnavčanov k umeniu
6. Rozvíjať kreativitu, emocionalitu a etické hodnoty v deťoch a mladých
7. Rozširovať poznanie, že umenie slúži ako dôležitý podnet k uvažovaniu o človeku, spoločnosti, svete, ako miesto objavovania hodnôt i ako príležitosť k duchovnému rozvoju

Ako pracujeme

Kurzy pre deti majú svoju následnosť a systematicky sa v nich venujeme rozvoju pohybových a tanečných schopností detí v dlhšom horizonte. S najmenšími pracujeme hravou formou ale zároveň tak aby deti získali kvalitný základ, dobrú koordináciu aj techniku v prípade, ak by sa tancu v budúcnosti rozhodli venovať profesionálne. Je možné meniť vekové kategórie (triedy) podľa schopností tzn. mladšie dieťa môže chodiť do triedy so staršími ak spĺňa danú úroveň.

Vo všeobecnosti sa venujeme výučbe tanca pre deti od 5 rokov. Deti sú zadelené do skupín podľa úrovne pohybových zručností a absolvujú tanečné hodiny 2, 3 alebo 4 krát týždenne pod dohľadom kvalifikovaných tanečných lektorov.  Prijímacie a talentové skúšky bývajú na konci školského roka v máji a v júni ale v prípade voľných kapacít je možné prihlásiť deti na tréningy aj počas školského roka po dohovore a po absolvovaní skúšobného tréningu. 

DSC_1485.jpg
DSC_5779.jpg