ESTOY BIEN


Malý Berlín, Trnava, 7.3.2020 o 19:00

Trnavské tanečné štúdio Alegria pod vedením Adriany Liptákovej prináša predstavenie súčasného tanca.

Autorom predstavenia je Jozef Vaľo, ktorý sa venoval štúdiu súčasného tanca na Kibbutz Contemporary Dance Company v Izraeli a je študentom tanečnej fakulty na VŠMU.

Estoy Bien – „Mám sa dobre“ – je odpoveď, ktorú sme naučení odpovedať, aj keď nám dobre nie je. Pätnásť mladých dievčat vám v predstavení ukáže, čo všetko ich zaujíma, trápi, čo riešia vo svojom živote a ako sa majú dobre aj vtedy, keď to nie je možno pravda.

Recent Posts

See All