Kurz baletu pre začiatočníkov

Štúdio tanca a pohybu Alegria ponúka hodiny baletu pre dospelých bez ohľadu na vek a predošlé skúsenosti.

Úroveň: začiatočníci Začíname už 9. Októbra 2018 Lekcie budú prebiehať každý utorok o 19:00 - 20:00 Registrácia: alegriatrnava@gmail.com Registrácia prebieha do 2.10.2018

Hodiny baletu sa dajú cvičiť po celý šk. rok až do konca júna.

Lekcie Baletu pre dospelých nemajú za cieľ vychovávať profesionálne tanečníkov, ale umožniť bežným záujemcom profitovať z priaznivých účinkov tejto techniky na ich zdravie.

Balet má priaznivý vplyv na posilňovanie tela, zvlášť svalových skupín, ktoré nebývajú pri bežných cvičeniach aktivované - rôzne medzirebrové, chrbtové, brušné, sedacie a krčné svaly, slúžiace správnemu držaniu tela. Ako každý tanec, prispieva balet k zlepšovaniu pohybovej koordinácie, zmyslu pre rovnováhu a rytmus. Charakteristické sú v balete najmä pozície nôh. Pozícií je celkovo päť a pre ich správne prevedenie musí mať tanečník určité vrodené dispozície. V kurzoch pre verejnosť samozrejme lektori k výučbe týchto pozícií pristupujú s ohľadom na fyzické možnosti účastníkov tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu namáhaniu kĺbov, ani k ďalším nežiaducim vedľajším účinkom.

Hodina baletu máva štandardný priebeh. Cvičí sa najprv pri tyči, neskôr bez držania - tzv. "Na voľnosti" a hodina končí nácvikom krokových, alebo neskôr aj skokových variácií. Základy, ktoré je možné si v balete osvojiť, možno využiť v každej tanečnej technike, v každom druhu tanca - od spoločenského po súčasné tanečné štýly.