Prijímacie skúšky na rok 2019 - 2020


Prijímacie skúšky šk. rok 2019/2020

Pozývame rodičov a ich deti, ktoré majú záujem tancovať na prijímacie skúšky do nášho štúdia.

Venujeme sa výučbe tanca pre deti od 5 rokov. Deti sú zadelené do skupín podľa úrovne pohybových zručností a absolvujú nasledujúce tanečné hodiny 2, 3 alebo 4 krát týždenne pod dohľadom kvalifikovaných tanečných lektorov. Vyučujeme nasledujúce tanečné techniky a štýly: BALET MODERNÝ TANEC DŽEZOVÝ ĽUDOVÝ LATINO CONTEMPORARY Najmenšie deti najskôr absolvujú tanečnú a pohybovú prípravu.

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v dňoch 18. 5. a 8 .6. 2018. V budove OD Aso v centre mesta na Hlavnej 15 na 1. poschodí. Na prijímacie skúšky je potrebné tanečné oblečenie. Deti od 5 rokov: 10:00 - 11:30 6 - 8 rokov: 12.00 - 14:00 9 -17 rokov : 14:30 - 16:00


Recent Posts

See All