Tanečný Ateliér Alegria

Predstavujeme Vám náš nový projekt, Tanečný ateliér. Tento projekt vznikol z potreby prehlbovať vzdelanie našich tanečníkov v rôznych špecializovaných oblastiach tanečného umenia (na ktoré v rámci bežných tréningových jednotiek nie je dostatok priestoru) ako sú anatómia, vedomý a funkčný pohyb, dych, javisková tvorba, individuálne vyjadrovacie prostriedky atď.


V Tanečnom ateliéri si budú deti môcť výrazne prehlbovať svoje znalosti v oblasti funkčnej anatómie, vedomého pohybu, funkcie dychu pri pohybe, práce s priestorom (javiskom) s dôrazom na vlastnú tvorivosť a individuálne vyjadrovacia prostriedky.

Tanečný Ateliér sa bude realizovať formou tematicky uzavretých celkov s nasledujúcimi zameraním:

1. správne držanie tela (kostra, svaly). Naučíme sa vnímať telo a jeho individuálne anatomické možnosti a limity

2. dych a koordinácia dychu s pohybom

3. cvičenia na precvičenie zmyslov (zrak, sluch, čuch, hmat, chuť)

4. tvorba vlastných príbehov a zostáv

5. tvorba a nácvik vlastných choreografií

6. práca a pohyb v priestore javiska a pohyb s rekvizitami

7. práca vo dvojici, skupine a samotvorba

8. akrobacia v rámci tanečnej tvorby

9. hudba

10. improvizácia

11. strečing a regenerácia

12. strava a pitný režim

13. ďalšie


Prvý Tanečný ateliér

Termín: 1.2. o 10:00 - 11:30


Recent Posts

See All