Pre deti a mládež

Tanečná a pohybová príprava

Tanečná a pohybová príprava je určená pre deti predškolského veku od 3 rokov. Jej cieľom je dať deťom základné pohybové zručnosti a návyky, naučiť ich vnímať rytmus, ovládať svoje telo a zvádnuť  jednoduché tanečné zostavy. Všetko prebieha formou hry tak, aby si deti obľúbili tanec a hudbu a prirodzeným a zábavným spôsobom získali kvalitné pohybové základy, na ktorých bude možné v budúcnosti ďalej stavať.

Contemporary dance

Je štýl vyrazového tanca , ktorý kombinuje prvky niekoľkých tanečných žánrov vrátane jazzu  a moderných tanečných techník. Na hodinách sa pracuje s príjemnou hudbou, prepojením dychu v pohybe, vyžíva sa váha tela a pohyb v priestore tak ako aj plynulé spájanie jednotlivých prvkov. Mládež sa venuje i  tvorivej a improvizavizačnej práci,  ktorá je neodmysliteľnou súčasťou tohto tanečného štýlu.

Balet

Klasický tanec – balet, je tým najlepším základom akéhokoľvek tanečného štýlu. Jeho všeobecná prospešnosť a využiteľnosť je daná tým, že ideálne rozvíja funkčný svalový tonus, telo získa správne držanie, stáva sa pružné a ohybné, pohyb je  estetický a kontrolovaný. Hodiny baletu v súlade s hudbou podporujú v deťoch umeleckú vnímavosť.

JAZZ DANCE

Jazz dance je veľmi dynamický tanečný štýl. Medzi techniky jazzového tanca patria izolácie ( schopnosť ovládať, oddelene jednotlivé časti tela), striedanie napätia a uvoľnenia, rôzne štýly chôdze, behu, pádov a skokov. Vysoké nároky na koordináciu , prácu s priestorom a náročná technika sú ideálny základ, ktorý otvára dvere tanečníkom pri zvládaní nových tanečných techník, uplatnení sa v muzikálovom tanci alebo Show dance.

Pridaj komentár