Alegria, radosť z tanca a vedomého pohybu

LOGO white V2.png
 

TECHNIKY A VÝUČBA

  • Venujeme sa výučbe detí a mládeže od 5 do18 rokov

  • Deti sú rozdelené do tried podľa úrovne pohybových zručností aby čo najrýchlejšie napredovali

  • Tréningy bývajú 2, 3 alebo 4 krát týždenne

  • Prijímacie skúšky sú na konci školského roka v máji ale eventuelne je možné sa pridať aj počas roka, v prípade že je voľná kapacita

  • Ako deti časom napredujú, postupujú do vyšších skupín

VYUČUJEME NASLEDUJÚCE TECHNIKY
 

ĽUDOVÝ  TANEC

Lekcie ľudového tanca majú za cieľ priblížiť deťom tradičnú ľudovú kultúru, počnúc detskými lúčnymi hrami cez ľudové piesne a tance až po ľudové tradície a slovesné umenie. Lekcie majú vzbudiť a posilniť u detí záujem o folklór a vypestovať u nich vzťah k ľudovej hudbe a tancom, ktoré sú našim kultúrnym dedičstvom a rozvíjať ich hlasový a pohybový potenciál.

27867675_10215047404287596_9545798801886

JAZZ DANCE

Jazz dance je veľmi dynamický tanečný štýl. Medzi techniky jazzového tanca patria izolácie (schopnosť ovládať, oddelene jednotlivé časti tela), striedanie napätia a uvoľnenia, rôzne štýly chôdze, behu, pádov a skokov. Vysoké nároky na koordináciu, prácu s priestorom a náročná technika sú ideálny základ, ktorý otvára dvere tanečníkom pri zvládaní nových tanečných techník, uplatnení sa v muzikálovom tanci alebo Show dance.

DSCF9566.jpg
 

BALET

Klasický tanec – balet, je tým najlepším základom akéhokoľvek tanečného štýlu. Jeho všeobecná prospešnosť a využiteľnosť je daná tým, že ideálne rozvíja funkčný svalový tonus, telo získa správne držanie, stáva sa pružné a ohybné, pohyb je estetický a kontrolovaný. Hodiny baletu v súlade s hudbou podporujú v deťoch umeleckú vnímavosť.

DSCF6352+.jpg
 

SÚČASNÝ TANEC

V súčasnom tanci prevláda tendencia kombinovať silné a kontrolované baletné techniky nôh s prvkami moderného tanca zameraného najmä na prácu hornej polovice tela. Často sa využíva kontrakcia a následné uvoľnenie, práca s podlahou, pády a dôležitou časťou je improvizácia vlastná  modernému tancu.
Charakteristické sú nepredvídateľné zmeny rytmu, rýchlosti a smeru pohybu.

 

DSCF4478.JPG
 
 

TANEČNÁ PRÍPRAVA

Tanečná a pohybová príprava je určená pre deti predškolského veku od 5 rokov. Jej cieľom je dať deťom základné pohybové zručnosti a návyky, naučiť ich vnímať rytmus, ovládať svoje telo a zvládnuť  jednoduché tanečné zostavy. Všetko prebieha formou hry tak, aby si deti obľúbili tanec a hudbu a prirodzeným a zábavným spôsobom získali kvalitné pohybové základy, na ktorých bude možné v budúcnosti ďalej stavať.

atelier.jpg

LATINO

Latinskoamerický tanec je spoločenský tanec pochádzajúci z latinskej Ameriky. Niektoré z latinskoamerických tancov sú zaradené medzi súťažné spoločenské tance. Latinskoamerické tance sú: čača, rumba, samba, salsa, mambo, merengue, bachata, kumbia, bolero. Niektorí medzi ne rátajú i tango a argentínske tango.

IMG_3548.JPG
 

GYMNASTIKA

GYMNASTIKA.jpg
 

MODERNÝ TANEC

Je štýl výrazového tanca, ktorý kombinuje prvky niekoľkých tanečných žánrov vrátane jazzu  a moderných tanečných techník. Na hodinách sa pracuje s príjemnou hudbou, prepojením dychu v pohybe, vyžíva sa váha tela a pohyb v priestore tak ako aj plynulé spájanie jednotlivých prvkov. Mládež sa venuje i  tvorivej a improvizačnej práci,  ktorá je neodmysliteľnou súčasťou tohto tanečného štýlu.

IMG_3551.JPG
 
 
LOGO white V2.png
TRIEDY
Najmenší tanečníci začinajú tanečnou prípravou. Časom sa zlepšujú v rôznych techinkách a postupujú do vyšších ročníkov :
Tanečná príprava

Deti v predškolskom veku od 5 rokov

Tréningy 2 x týždenne

Cieľom je dať deťom základné pohybové zručnosti a návyky, naučiť vnímať rytmus, ovládať svoje telo a zvládnuť  jednoduché tanečné zostavy

Všetko prebieha formou hry tak, aby si deti obľúbili tanec a hudbu a prirodzeným a zábavným spôsobom získali kvalitné pohybové základy, na ktorých bude možné v budúcnosti ďalej stavať

Výberový ročník malý

Tréningy 3 - 4 krát týždenne

Deti, ktoré majú vážnejší záujem o tanec, chcú trénovať častejšie a zdokonaľovať sa rýchlejším tempom

Tréningy sú častejšie, venujeme sa intenzívne vybraným technikám

Žiaci častejšie vystúpujú aby si zvykli a naučili sa pracovať s javiskom

Príprava je komplexná, zahŕňa, nielen tanečné ale napr. aj hlasové cvičenia

Profi trieda

Tréningy 3, 4 a viac krát týždenne

Žiaci narozdiel od predchádzajúcich skupín nepostupujú do tejto triedy automaticky

iaci, ktorí majú zámer venovať sa v budúcnosti tancu profesionálne ako členovia tanečných súborov

Balet a moderný tanec 1 - 7

Deti v školskom veku od 6 do 18rokov

Tréningy 2 x týždenne

Deti v skupine balet a moderný tanec sú zaradené do jednej z niekoľkých skupín (1-7) podľa veku a pohybovej úrovne a časom postupujú do vyšších tried

Tréningy sú zamerané na konkrétne tanečné techniky v obore klasického a moderného tanca

Výberový ročník veľký

Tréningy 3 - 4 krát týždenne

Najstarší žiaci

Žiaci často vytupujú na verejnosti s vlastnými vystúpeniami

Majú možnosť zúčastňovať sa špecializovaných work shopov s exterými lektormi (napr. balet SND, SĽUK atď)

Tanečný súbor Alegria

Tanečný súbor tvorí 25 tanečníkov, ktorí sa intenzívne venujú tancu niekoľko rokov. Ovladajú rôzne tanečné štýly : súčasný, moderný, džezový, ľudový tanec a balet. Súbor vedie Adriana Liptáková v spolupraci s profesionálnymi tanečníkmi, hudobnikmi a hercami.
Súbor má vlastný repertoár predstavení, s kotrými vystupuje na rôznych podujatiach a tenečných festivaloch. Tanečníkov ste mohli vidieť v predstavení Estoy bien (Mám sa dobre) . Momentálne pracujeme na ďalšej premiere z názvom Prázdniny v Paríži.