prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky na rok 2024 - 2025:
11.5.2024 (sobota)
18.5.2024 (sobota)

Prijímacie skúšky do alegrie sa konajú každý rok v máji.
Často je možné nastúpiť aj v priebehu roka, závisí to však od aktuálnej obsadenosti tanečných sál. V tom prípade nás prosím kontaktujte ohľadom voľnej kapacity. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky.

Časový harmonogram prijímacích skúšok:

4 - 5 rokov : 10:30 - 11:30
6 - 8 rokov : 11:30 - 12:30
9 - 12 rokov : 13:00 - 14:00
13 a viac : 14:00 - 15:00
3 - 4 roky - veselé tigre : 15:00 - 16:00

V Alegrii vyučujeme tanečné techniky:

BALET, MODERNÝ, KREATÍVNY,  SÚČASNÝ, ĽUDOVÝ, JAZZOVÝ, MUZIKÁLOVÝ TANEC

vyučujeme deti od 5 do 18 rokov

aktuálne máme otvorený aj tanečný kurz pre najmenších t.j. deti od 3 – 4  rokov s názvom Veselé Tigre 🙂

Žiaci od starší ako 5 rokov sú zaradení do tried podľa veku a pohybových schopností (viď nižšie uvedené triedy). Najmenšie deti najskôr absolvujú kurz všeobecnej tanečnej a pohybovej prípravy. V ďalších rokoch, ako sa postupne zdokonaľujú, postupujú ďalej do vyšších a vyšších ročníkov kde sa venujú náročnejším technikám . Žiakov postupne zapájame do verejných tanečných a kultúrnych podujatí, ktoré si sami organizujeme (viď naša video a foto galéria). O kvalite našej výuky svedčí aj to, že niektorých žiakov sme úspešne pripravili až na VŠMU.

V Alegrii sa riadime pre nás dôležitým princípom: tanec má prinášať radosť a pomáhať človeku spoznávať samého seba. Preto v Alegrii venujeme rovnaké množstvo energie a záujmu všetkým deťom bez rozdielu úrovne a schopností

Žiaci po absolvovaní pohybovej prípravy majú v rozvrhu rôzne tanečné techniky ako balet, moderný tanec, súčasný tanec, ľudový tanec, jazz a ďalšie.

Triedy v Alegrii:

1. Tanečná a pohybová príprava (cca 5 – 7 rokov)

2. Tanečné skupiny 1 – 4

3. Výberové triedy (malí, strední a veľki)

4. Profi triedy (malí a veľkí)

5. Alegria Dance Company – tanečné teleso Alegria