Kurz baletu pre dospelých

Kurz baletu pre dospelých

Každý štvrtok od 19.00 – 20.00
Kurz= 8 lekcií

Nahlásenie do kurzu a viac info: alegriatrnava@gmail.com
Lekcie Baletu pre dospelých nemajú za cieľ vychovávať profesionálne tanečníkov, ale umožniť bežným záujemcom profitovať z priaznivých účinkov tejto techiky na ich zdravie.
Balet má priaznivý vplyv na posilňovanie tela, zvlášť svalových skupín, ktoré nebývajú pri bežných cvičeniach aktivované – rôzne medzirebrové, chrbtové, brušné, sedacie a krčné svaly, slúžiace správnemu držaniu tela. Ako každý tanec, prispieva balet k zlepšovaniu pohybovej koordinácie, zmyslu pre rovnováhu a rytmus. Charakteristické sú v balete najmä pozície nôh. Pozícií je celkovo päť a pre ich správne prevedenie musí mať tanečník určité vrodené dispozície. V kurzoch pre verejnosť samozrejme lektori k výučbe týchto pozícií pristupujú s ohľadom na fyzické možnosti účastníkov tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu namáhaniu kĺbov, ani k ďalším nežiaducim vedľajším účinkom. Hodina baletu máva štandardný priebeh. Cvičí sa najprv pri tyči, neskôr bez držania – tzv. “Na voľnosti” a hodina končí nácvikom krokových, alebo neskôr aj skokových variácií. Základy, ktoré je možné si v balete osvojiť, možno využiť v každej tanečnej technike, v každom druhu tanca – od spoločenského po súčasné tanečné štýl

 

balet (2)

Port de Bras

Kurz Port de Bras od 4.4.2018 / 6 lekcií
Cvičenie PORT DE BRAS spája dynamické sekvencie s tanečným posilňovacím tréningom tak, aby sa zlepšila funkčnosť tela, koordinácia a celkový zmysel pre rytmus. Všetky pohyby na seba nadväzujú v perfektnej harmónii. Hodina je sprevádzaná príjemnou-relaxačnou hudbou, ktorá určuje tempo pohybu a navodzuje celkovú atmosféru.
Viac info: alegriatrnava@gmail.com

pdb 2018 apr

Nový školský rok

Milí priatelia, keďže sa skončili prázdniny radi by sme vás privítali v novom školskom roku. Vyučovacie hodiny začínajú od 11. septembra 2017. Detailnejšie informácie ohľadom výučby v novom roku + rozvrh budú posielané tento týždeň e-mailom.

19577499_2041872832707225_7532467214928046568_o