letna skola IG.jpg
PROGRAM
 
workshopy s profesionálnymi lektormi
***
tanečná teória
***
kino
***
kreatívne výtvarné práce s výtvarníkom
***
kúpanie podľa priazne počasia
***
domáca strava z bistra TIDBIT
 

Zápis do šk. roka 2020 - 2021

Prijímacie skúšky do nového školské roka budú prebiehať v dvoch termínoch : 19.6.2020 a 20.6.2020. Na prijímacie skúšky je treba vopred sa zaregistrovať aby sme mohli vytvoriť menšie skupinky.

 
27750198_10215047403287571_9387613062308

Študio Alegria funguje kontinuálne už 7 rokov. Venujeme sa výučbe tanca pre deti od 5 rokov. Aj keď s najmenšími pracujeme hravou formou, našim zámerom je najvyššia kvalita a správna technika, preto všetky tréningy prebiehajú výlučne pod vedením profesionálnych a kvalifikovaných tanečných lektorov a poďla odborných tanečných osnov.

O Štúdiu tanca

a pohybu

Alegria

 
 

ĽUDOVÝ  TANEC

Lekcie ľudového tanca majú za cieľ priblížiť deťom tradičnú ľudovú kultúru, počnúc detskými lúčnymi hrami cez ľudové piesne a tance až po ľudové tradície a slovesné umenie. Lekcie majú vzbudiť a posilniť u detí záujem o folklór a vypestovať u nich vzťah k ľudovej hudbe a tancom, ktoré sú našim kultúrnym dedičstvom a rozvíjať ich hlasový a pohybový potenciál.

27867675_10215047404287596_9545798801886

JAZZ DANCE

Jazz dance je veľmi dynamický tanečný štýl. Medzi techniky jazzového tanca patria izolácie ( schopnosť ovládať, oddelene jednotlivé časti tela), striedanie napätia a uvoľnenia, rôzne štýly chôdze, behu, pádov a skokov. Vysoké nároky na koordináciu, prácu s priestorom a náročná technika sú ideálny základ, ktorý otvára dvere tanečníkom pri zvládaní nových tanečných techník, uplatnení sa v muzikálovom tanci alebo Show dance.

DSCF9566.jpg
 

BALET

Klasický tanec – balet, je tým najlepším základom akéhokoľvek tanečného štýlu. Jeho všeobecná prospešnosť a využiteľnosť je daná tým, že ideálne rozvíja funkčný svalový tonus, telo získa správne držanie, stáva sa pružné a ohybné, pohyb je estetický a kontrolovaný. Hodiny baletu v súlade s hudbou podporujú v deťoch umeleckú vnímavosť.

 

DSCF6352+.jpg
 

SÚČASNÝ TANEC

DSCF4478.JPG
 

TANEČNÁ PRÍPRAVA

Tanečná a pohybová príprava je určená pre deti predškolského veku od 5 rokov. Jej cieľom je dať deťom základné pohybové zručnosti a návyky, naučiť ich vnímať rytmus, ovládať svoje telo a zvládnuť  jednoduché tanečné zostavy. Všetko prebieha formou hry tak, aby si deti obľúbili tanec a hudbu a prirodzeným a zábavným spôsobom získali kvalitné pohybové základy, na ktorých bude možné v budúcnosti ďalej stavať.

atelier.jpg
 

LATINO

Latinskoamerický tanec je spoločenský tanec pochádzajúci z latinskej Ameriky. Niektoré z latinskoamerických tancov sú zaradené medzi súťažné spoločenské tance. Latinskoamerické tance sú: čača, rumba, samba, salsa, mambo, merengue, bachata, kumbia, bolero. Niektorí medzi ne rátajú i tango a argentínske tango.

IMG_3548.JPG
 

GYMNASTIKA

GYMNASTIKA.jpg
 

MODERNÝ TANEC

Je štýl výrazového tanca , ktorý kombinuje prvky niekoľkých tanečných žánrov vrátane jazzu  a moderných tanečných techník. Na hodinách sa pracuje s príjemnou hudbou, prepojením dychu v pohybe, vyžíva sa váha tela a pohyb v priestore tak ako aj plynulé spájanie jednotlivých prvkov. Mládež sa venuje i  tvorivej a improvizačnej práci,  ktorá je neodmysliteľnou súčasťou tohto tanečného štýlu.

 

IMG_3551.JPG