O štúdiu

Študio Alegria funguje kontinuálne už 7 rokov. Venujeme sa výučbe tanca pre deti od 5 rokov.

Aj keď s najmenšími pracujeme hravou formou, našim zámerom je najvyššia kvalita a správna technika, preto všetky tréningy prebiehajú výlučne pod vedením profesionálnych a kvalifikovaných tanečných lektorov a poďla odborných tanečných osnov.

cardio na web.jpg

Vyučované Techniky

Venujeme sa výučbe tanca pre deti od 5 rokov. Deti sú zadelené do skupín podľa úrovne pohybových zručností a absolvujú nasledujúce tanečné hodiny 2, 3 alebo 4 krát týždenne pod dohľadom kvalifikovaných tanečných lektorov. Prijímacie a talentové skúšky sú na konci školského roka v máji a v júni. 
Vyučujeme nasledujúce tanečné techniky a štýly a najmenšie deti najskôr absolvujú tanečnú a pohybovú prípravu. 
 
 

ĽUDOVÝ  TANEC

Lekcie ľudového tanca majú za cieľ priblížiť deťom tradičnú ľudovú kultúru, počnúc detskými lúčnymi hrami cez ľudové piesne a tance až po ľudové tradície a slovesné umenie. Lekcie majú vzbudiť a posilniť u detí záujem o folklór a vypestovať u nich vzťah k ľudovej hudbe a tancom, ktoré sú našim kultúrnym dedičstvom a rozvíjať ich hlasový a pohybový potenciál.

27867675_10215047404287596_9545798801886

JAZZ DANCE

Jazz dance je veľmi dynamický tanečný štýl. Medzi techniky jazzového tanca patria izolácie (schopnosť ovládať, oddelene jednotlivé časti tela), striedanie napätia a uvoľnenia, rôzne štýly chôdze, behu, pádov a skokov. Vysoké nároky na koordináciu, prácu s priestorom a náročná technika sú ideálny základ, ktorý otvára dvere tanečníkom pri zvládaní nových tanečných techník, uplatnení sa v muzikálovom tanci alebo Show dance.

DSCF9566.jpg
 

BALET

Klasický tanec – balet, je tým najlepším základom akéhokoľvek tanečného štýlu. Jeho všeobecná prospešnosť a využiteľnosť je daná tým, že ideálne rozvíja funkčný svalový tonus, telo získa správne držanie, stáva sa pružné a ohybné, pohyb je estetický a kontrolovaný. Hodiny baletu v súlade s hudbou podporujú v deťoch umeleckú vnímavosť.

DSCF6352+.jpg
 

SÚČASNÝ TANEC

V súčasnom tanci prevláda tendencia kombinovať silné a kontrolované baletné techniky nôh s prvkami moderného tanca zameraného najmä na prácu hornej polovice tela. Často sa využíva kontrakcia a následné uvoľnenie, práca s podlahou, pády a dôležitou časťou je improvizácia vlastná  modernému tancu.
Charakteristické sú nepredvídateľné zmeny rytmu, rýchlosti a smeru pohybu.

 

DSCF4478.JPG
 
 

TANEČNÁ PRÍPRAVA

Tanečná a pohybová príprava je určená pre deti predškolského veku od 5 rokov. Jej cieľom je dať deťom základné pohybové zručnosti a návyky, naučiť ich vnímať rytmus, ovládať svoje telo a zvládnuť  jednoduché tanečné zostavy. Všetko prebieha formou hry tak, aby si deti obľúbili tanec a hudbu a prirodzeným a zábavným spôsobom získali kvalitné pohybové základy, na ktorých bude možné v budúcnosti ďalej stavať.

atelier.jpg

LATINO

Latinskoamerický tanec je spoločenský tanec pochádzajúci z latinskej Ameriky. Niektoré z latinskoamerických tancov sú zaradené medzi súťažné spoločenské tance. Latinskoamerické tance sú: čača, rumba, samba, salsa, mambo, merengue, bachata, kumbia, bolero. Niektorí medzi ne rátajú i tango a argentínske tango.

IMG_3548.JPG
 

GYMNASTIKA

GYMNASTIKA.jpg
 

MODERNÝ TANEC

Je štýl výrazového tanca, ktorý kombinuje prvky niekoľkých tanečných žánrov vrátane jazzu  a moderných tanečných techník. Na hodinách sa pracuje s príjemnou hudbou, prepojením dychu v pohybe, vyžíva sa váha tela a pohyb v priestore tak ako aj plynulé spájanie jednotlivých prvkov. Mládež sa venuje i  tvorivej a improvizačnej práci,  ktorá je neodmysliteľnou súčasťou tohto tanečného štýlu.

IMG_3551.JPG
 
 
Triedy v Alegrii
Venujeme sa výučbe tanca pre deti od 5 rokov. Deti sú zadelené do skupín podľa úrovne pohybových zručností a absolvujú nasledujúce tanečné hodiny 2, 3 alebo 4 krát týždenne pod dohľadom kvalifikovaných tanečných lektorov. Prijímacie a talentové skúšky sú na konci školského roka v máji a v júni. 
Vyučujeme nasledujúce tanečné techniky a štýly a najmenšie deti najskôr absolvujú tanečnú a pohybovú prípravu. 
Tanečná príprava

. deti v predškolskom veku od 5 rokov

. tréningy 2 x týždenne

. cieľom je dať deťom základné pohybové zručnosti a návyky, naučiť vnímať rytmus, ovládať svoje telo a zvládnuť  jednoduché tanečné zostavy

. všetko prebieha formou hry tak, aby si deti obľúbili tanec a hudbu a prirodzeným a zábavným spôsobom získali kvalitné pohybové základy, na ktorých bude možné v budúcnosti ďalej stavať

Výberový ročník veľký

. tréningy 3 - 4 krát týždenne

. najstarší žiaci

. žiaci často vytupujú na verejnosti s vlastnými vystúpeniami

. majú možnosť zúčastňovať sa špecializovaných work shopov s exterými lektormi (napr. balet SND, SĽUK atď)

Balet a moderný tanec

. deti v školskom veku od 6 do 18rokov

. tréningy 2 x týždenne

. deti v skupine balet a moderný tanec sú zaradené do jednej z niekoľkých skupín (1-7) podľa veku a pohybovej úrovne a časom postupujú do vyšších tried

. tréningy sú zamerané na konkrétne tanečné techniky v obore klasického a moderného tanca

Profi trieda

. tréningy 3, 4 a viac krát týždenne

. žiaci narozdiel od predchádzajúcich skupín nepostupujú do tejto triedy automaticky

. žiaci, ktorí majú zámer venovať sa v budúcnosti tancu profesionálne ako členovia tanečných súborov

Výberový ročník malý

. tréningy 3 - 4 krát týždenne

. deti, ktoré majú vážnejší záujem o tanec, chcú trénovať častejšie a zdokonaľovať sa rýchlejším tempom

. tréningy sú častejšie, venujeme sa intenzívne vybraným technikám

. žiaci častejšie vystúpujú aby si zvykli a naučili sa pracovať s javiskom

. príprava je komplexná, zahŕňa, nielen tanečné ale napr. aj hlasové cvičenia

Tanečný súbor Alegria

Tanečný súbor tvorí 25 tanečníkov, ktorí sa intenzívne venujú tancu niekoľko rokov. Ovladajú rôzne tanečné štýly : súčasný, moderný, džezový, ľudový tanec a balet. Súbor vedie Adriana Liptáková v spolupraci s profesionálnymi tanečníkmi, hudobnikmi a hercami.
Súbor má vlastný repertoár predstavení, s kotrými vystupuje na rôznych podujatiach a tenečných festivaloch. Tanečníkov ste mohli vidieť v predstavení Estoy bien (Mám sa dobre) . Momentálne pracujeme na ďalšej premiere z názvom Prázdniny v Paríži.