Obsah je chránený heslom. Pre zobrazenie zadajte vaše heslo:

Termíny prijímacích skúšok
na šk. rok
2024 - 2025

11.5.2024 (sobota)
18.5. 2024 (sobota)